Welkom op de website van Tandartspraktijk Ter Gouwe

U   kunt   op   onze   site   allerhande   informatie   vinden   over   onze   praktijk   en   behande- lingen.   Nieuwe   patiënten   kunnen   zich   aanmelden   door   telefonisch   contact   op   te nemen met onze praktijk of stuur een e-mail. Wij   werken   niet   met   een   wachtlijst.   Indien   er   ruimte   ontstaat   in   onze   praktijk   wordt   er contact met u opgenomen. U   kunt   ook   ons   een   e-mail   sturen    met   uw   naam   en   telefoonnummer,   dan   nemen   wij spoedig contact met u op.
t a n d a r t s p r a k t i j k