Betalen van de rekening - Facturering De   tandartsrekening   is   opgebouwd   uit   verschillende   verrichtingen   die   tijdens   een behandeling     hebben     plaatsgevonden.     Op     de     rekening     staat     elke     verrichting omschreven   met   een   code. Aan   elke   code   is   een   tarief   gekoppeld.   Indien   nodig   kunt u   voor   informatie   en   advies   ook   terecht   bij   het   Tandheelkundig   Informatiepunt   TIP ( www.allesoverhetgebit.nl ). Facturen   op   rekening   worden   verzorgd   door   de   firma   Famed.   Dit   is   een   bedrijf   dat   de rekening   verstuurt   en   de   betaling   met   u,   namens   ons,   afwikkelt.   Veel   zorgverleners maken   tegenwoordig   hiervan   gebruik   om   de   administratieve   druk   op   de   praktijk   te verlichten   en   zo   meer   tijd   te   kunnen   besteden   aan   het   helpen   van   patiënten.   Indien   u uw   acceptgiro   per   computer   betaalt   attenderen   wij   u   erop   dat   u   bij   "naam"   de   naam van Famed noteert in plaats van Tandartspraktijk Ter Gouwe. - Niet nagekomen afspraak. Indien   u   een   afspraak   heeft   gemaakt,   maar   deze   niet   nakomt,   of   niet   tijdig   (24   uur van    te    voren)    afmeldt,    zullen    er    kosten    in    rekening    gebracht    worden    voor gereserveerde    tijd.    Het    volledige    bedrag    van    de    behandeling    kan    in    rekening gebracht worden. Indien   u   vragen   heeft   over   de   voorwaarden,   of   over   eventuele   betalingsregelingen, verwijzen   wij   u   naar   Famed.   De   voorwaarden   zijn   opschrift   aanwezig   bij   onze   balie   in een door Famed uitgegeven folder. Vragen over uw rekening? Dan kunt u contact opnemen met Famed: tel. 0900 0885.
t a n d a r t s p r a k t i j k