Huis Ter Gouwe Het huis Ter Gouwe is te vinden op de Noordzijde Haven 54. Het   huis   staat   in   de   archieven   van   de   stad   ook   bekend   onder   de   naam   Gouda.   Ter Gouwe   verwijst   naar   het   woord   Gouda   en   is   Oudnederlands.   Het   huis   naast   Ter Gouwe   heet   Klein   Gouda   en   daarnaast   zijn   De   Kleine   Gapert   en   de   Grote   Gapert gelegen.  In   het   begin   van   de   17e   eeuw   was   in Ter   Gouwe   een   pottenbakkerij   gevestigd.   Ook   in al    de    hiervoor    genoemde    huizen    waren    in    dezelfde    periode    pottenbakkerijen    te vinden. Ter   Gouwe   is   gebouwd   met   een   moer-   en   kinderbalkenconstructie   en   daarom   mag aangenomen   worden   dat   het   huis   dateert   uit   de   periode   van   vóór   1650.   De   kelders van   het   huis   ademen   nog   wel   die   sfeer.   De   gevel   van   het   huis   is   niet   meer   zoals   die in   de   orginele   bouw   bedoeld   was.   De   ramen   zijn   veranderd   bij   latere   verbouwingen. Het   huis   heeft   een   eigen   stoepje   en   een   trapje   om   binnen   te   komen.   Dit   ziet   men meer    bij    huizen    aan    de    'Kaai'.    In    vroeger    tijd    was    hier    een    getijdehaven.    Het gebeurde   nog   al   eens   dat   de   kaai   overstroomde.   Omdat   het   huis   dan   wat   hoger gelegen was, had men kans dat het niet overstroomde. Er   waren   in   het   havenkwartier   vele   pottenbakkerijen.   Ter   Gouwe   aan   de   Noordzijde Haven   lag   op   een   gunstige   plaats   aan   de   Kaai,   zodat   het   vervoer   van   de   gebakken artikelen    gemakkelijk    per    schip    kon    plaatsvinden.   Als    er    grote    stukken    gelost    of geladen   moesten   worden,   dan   moest   men   toch   aan   de   Zuidzijde   haven   zijn,   want daar   was   de   stadskraan.   Gelukkig   kon   men   dan   gebruik   maken   van   de   Bonte   brug die de Zuidzijde Haven en de Noordzijde Haven met elkaar verbond. U   kunt   zich   wel   voorstellen   dat   er,   in   de   tijd   dat   de   kaai   nog   dienst   deed   als   haven, volop bedrijvigheid was in het nu zo rustige havenkwartier.
t a n d a r t s p r a k t i j k