Onze Praktijk Tandartsenpraktijk   Ter   Gouwe   is   opgericht   door   tandarts   Gert-Jan   Bos.   Hij   heeft tandheelkunde   gestudeerd   aan   de   ACTA   te   Amsterdam,   waar   hij   is   opgeleid   met   de meest    moderne    behandelmethoden    die    er    op    dit    moment    bestaan    binnen    de tandheelkunde. Voordat   hij   zich   vestigde   in   Bergen   op   Zoom   heeft   hij   in   een   ervaren,   moderne praktijk   gewerkt.   De   goede   ideeën   die   hij   daar   heeft   opgedaan   ten   aanzien   van behandelingen en praktijkvoering brengt hij nu ten uitvoer in zijn eigen praktijk. Bij    Ter    Gouwe    werken    een    tandarts,    een    mondhygiëniste    en    een    preventie- assistente.   De   nadruk   in   de   praktijk   ligt   op   preventie,   immers   voorkomen   is   beter   dan genezen. U   kunt   voor   alle   voorkomende   tandheelkundige   behandelingen   bij   ons   terecht,   maar zonodig   zullen   wij   u   doorverwijzen   naar   meer   gespecialiseerde   artsen,   bijvoorbeeld een kaakchirurg. Bij    alle    behandelingen    is    er    aandacht    voor    uw    wensen    en    vragen    en    wordt    er vervolgens zorg op maat geboden. Gert-Jan    Bos    heeft    affiniteit    met    het    behandelen    van    kinderen    en    angstige volwas-senen. Zij    worden    behandeld    volgens    een    specifieke,    (kind)vriendelijke    methode. Hierdoor voelen zij zich gemakkelijker en niet, of minder bevreesd. Deze persoonlijke benadering zult u ook ervaren bij onze vriendelijke assistentes. Zij   zijn   er   om   u   te   helpen   bij   het   plannen   van   afspraken   en   begeleiden   u   bij   uw behande-lingen. Bel gerust voor vragen over het maken van een afspraak (0164-231395).  Tot ziens in onze praktijk!
t a n d a r t s p r a k t i j k