Spoedgevallendienst 0900-82637456 (0900-tandpijn) Onze   praktijk   is   aangesloten   bij   de   dienst   voor   spoedgevallen   in   de   regio   Bergen   op Zoom.    Dit    houdt    in    dat    alle    tandartsen    in    de    regio    om    de    beurt    hun    praktijk openstellen voor spoedgevallen in het geval dat de eigen tandarts afwezig is. Dit betreft, met name, situaties in de avond en in het weekend. De   dienst   is   uitsluitend   bedoeld   voor   zaken   die   niet   kunnen   wachten   tot   de   eigen tandarts weer bereikbaar is.
t a n d a r t s p r a k t i j k